Mõisted


Abstraktne – mitte realistlik, füüsilselt tajutav või katsutav katsutav; abstraktses kunstis kujutatakse värve, jooni ja pindu, mitte konkreetseid ja äratuntavaid esemeid

Absurd – totter, ebaloogiline, mitte mõistuspärane

Akadeemiline – ametlik, üldiselt heakskiidetud, nt. akadeemiline kõrgharidus e. ülikooliharidus

Akt – alasti kujutis, nt. maal, skulptuur jne inimesest

Akvarell – vesivärv

Animatsioon - illusioon liikumisest, mis on tekitatud piltide järjestikkuse esitamisega; kitsamalt kunstis multifilm, joonisfilm

Arhitektuur – ehituskunst

Ateljee – kunstniku tööruum, nimetatakse ka stuudioks

Autoportree – kunstniku portree iseendast

Avatud kompositsioon - pildi ülesehitus, kus pildil kujutatud asub osaliselt pildi pinnast väljaspool

Dekoor - kaunistus, nt. tordikaunistus, majade aknaid/uksi ümbritsev kaunistusriba

Dekoreerima - kaunistama, ehtima

Diagonaalne – risti sirgjoontega

Disain – kunsti tegemise viis, kus valminud esemetel on praktiline väärtus, nt. moekunst, mööblidisain, raamatuköitmine

Eskiis - kiire visandlik vabakäejoonistus suurema töö plaanimisel, ideede otsimiseks, üldise edasiandmiseks

Fassaad – hoone, ehitise esikülg

Fresko – seinamaalitehnika, kus märjale krohvile on maalitud vesibaasil värvidega seinamaal

Galerii – kunstinäituste, kunstiteoste esitlemise koht

Graafika – kunstiliik, kus oluliseks väljendusvahendiks on jooned (värvide asemel)

Graffiti – välisseintele enamasti aerosoolvärvidega maalitud/joonistatud kujutis

Ikoon - pühapilt, kus vanasti kujutati peamiselt Maarjat ja Jeesust, tänapäevases tähenduses iidol, nt. popstaar, filminäitleja

Kalligraafia -  kirjakunst, ilukiri

Karikatuur – naljapilt inimesest või mingist olukorrast

Keraamika – skulptuuriliik, savist valmistatud esemed

Koloriit - pildi värvikasutus

Kompositsioon – pildi ülesehitus, viis kuidas esemed pildil paiknevad

Kontrast – vastandlikkus, nt. suur-väike, vana-noor, ilus-kole

Kontuur – piirjoon

Koomiks – piltjutustus e. piltide seeria, kus piltidele lisaks on esitatud seletav tekst

Molbert – maalimise alus

Monokroone – ühevärviline, nt. erinevad toonid sinisest

Mosaiik – väikestest kivi-või klaasitükikestest kokku pandud pilt

Motiiv - kas läbiv teema kunstniku loomingus või korduv kujund mingil pildil

Muster – kaunistus, kujundite või kujutiste kordumine teatud kindla vahemaa tagant

Natüürmort - pilt, millel kujutatakse „surnud“ asju, nt. vaase, puuvilju jm esemeid

Nišš - väike seinaorv, justkui seinakapp ilma usteta

Ooker – pruunikas-kollakas värvus

Ornament - üksikkaunistus, võib lähtuda loodusest või geomeetrilistest kujundites

Palett – värvide segamise alus

Panoraam - 360 kraadine vaade

Paralleelne – sirgjooned, mis kõigis oma punktides asuvad üksteisest võrdsel kaugusel

Pastellid – kokkupressitud värvimullast kriidid, võivad olla õliga segatud õlipastellid e. rasvakriidid või veega segatud e. kriitpastellid

Perspektiiv – ruumi sügavus, viis kuidas paberil kujutada kolmemõõtmelist maailma; on olemas õhuperspektiiv, värviperspektiiv, joonperspektiiv

Portaal - hoone peauks

Portfoolio – kunsnikuraamat, kunsnstniku tõid ja kavandeid koondav album, mis võib olla isikupäraselt kokku köidetud

Proportsioon - viis, kuidas eseme üksikud osad suhtuvad tervikusse, nt. inimese pea tema kehasse

Prožektor – suunava valgusege lamp

Purpur – sügavlilla värvus

Põhivärvid e. primaarvärvid – värvid, mille omavahelisel segamisel saadakse teised värvid: kollane, punane, sinine

Reljeef -  on skulptuuriliik, kus ruumiline on ainult üks pool kunstiteosest, teine pool on sile (tasapinnaline) ja võib kinnituda nt. seinale. Reljeefne on näiteks küpsisemuster või savinõudele sisse pressitud muster

Reproduktsioon – koopia mingist kunstiteosest (repro)

Restaureerimine – vana eseme korda tegemine

Sekundaarvärvid – primaarvärvide segamisel saadud värvid: kollane+punane=oranž; kollane+sinine=roheline; punane+sinine=violetne e. lilla

Siluett – varipilt, nt. valguse pealelangemisel tekkiv eseme vari

Skulptuur – kolmemõõtmeline kuju erinevatest materjalidest nt. kivi, puit, savi jne

Suletud kompositsioon - pildi ülesehitus, kus pildil kujutatu asub pildi keskel

Stiliseeritud – üldiselt, lihtsustatult kujutatud

Sümmeetria - viis kunstis, kuidas kujutatavad esemed on paigutatuna peegelpilti täpselt identsed e. ühesuguste mõõtmetega

Sürreaalne – ebarealistlik, tavapärasest erinev, unenäoline

Šabloon - papist abivahend mingi korduva kujutise kandmiseks paberile või muule pinnale

Trükigraafika – kunstiliik, kus kujutist ei kanta pildile otse pliiatsi või pintsliga, vaid mingi trükiplaadi abil, mille sisse kujutis on uuristatud

Vastandvärvid e. kontrastvärvid– värvid, mis asuvad värviringis üksteise vastas: punane+roheline; sinine+oranž; kollane+violetne

Vitraaž – värvilistest klaasidest kokku pandud pilt, ese või aken

No comments:

Post a Comment